1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šie Noto OÜ e-veikala lietošanas noteikumi (turpmāk Noteikumi) regulē adresē  www.notopro.ee Noto OÜ e-veikala (turpmāk e-veikala) administrators, kas ir Noto OÜ (reģistra kods 11059195, adrese Veerenni 24, 10135 Tallinna, e-pasts: e-pood@noto.ee, turpmāk Pārdevējs), un tiesiskajām attiecībām starp e-veikala privāto lietotāju, kā arī lietotāju, kas ir juridiska persona (turpmāk Pircējs), kas izriet no e-veikala lietošanas un tās gaitā noslēgtajiem darījumiem.

1.2 Papildus šiem noteikumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces Noto e-veikalā, regulē Igaunijas Republikā spēkā esošā likumdošana.

1.3. Pretrunu gadījumā starp noteikumiem un pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, noteicošais ir pārdošanas līgums.

1.4 OÜ Noto ir tiesīgs grozīt un papildināt šos noteikumus un cenrādi Noto e-veikala attīstības dēļ un e-veikala labākas un drošākas lietošanas interesēs. Izmaiņas un papildinājumi Noteikumos un Cenrādī tiks paziņoti tīmekļa vietnē www.notopro.ee

2. Cenas

2.1 Visu e-veikalā tirgoto preču (turpmāk Preces) cenas ir norādītas eiro un ietver pārdošanas darījuma brīdī Igaunijas Republikā spēkā esošo PVN, kā arī citus valsts vai pašvaldību nodokļus.

2.2 Preču cena un Preču pieejamība var mainīties pastāvīgi un bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja pircējs ir veicis pasūtījumu pirms Preču cenas maiņas, tiks piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.3 Pārdevējam ir tiesības bez sankcijām atkāpties no ar e-veikala starpniecību noslēgtā pirkuma līguma un neizsniegt pasūtītās Preces vai nesniegt pakalpojumu, ja Preces nav noliktavā (pēc pasūtījuma veikšanas izrādās, ka pasūtītās preces nav noliktavā). Preču cena vai īpašības e-veikalā ir norādītas nepareizi sistēmas kļūdas dēļ. Ja Pārdevējs nevarēs izpildīt pasūtījumu, ar Pircēju sazināsies un samaksātā summa tiks atmaksāta, ja Pircējs ir paspējis veikt priekšapmaksu par Preci.

3. Iepirkumu grozs un pārdošanas līguma noslēgšana

3.1 Lai veiktu Pircēja e-veikala izvēlēto preču pārdošanu, Pircējam vispirms ir jāpievieno vēlamās Preces virtuālajā iepirkumu grozā (turpmāk Iepirkumu grozs), nospiežot uz preces saiti “Pievienot grozam”. Ja Pircējs viena un tā paša pārdošanas darījuma ietvaros vēlas iegādāties vairākas Preces, viņam ir jāveic iepriekš aprakstītā darbība katrai no viņa vēlamajām precēm. Lai apstiprinātu grozā veiktās izmaiņas, noklikšķiniet uz pogas “Atjaunināt”.

3.2 Produktu attēliem ir tikai ilustratīvs nolūks.

3.3 Lai turpinātu pasūtīšanu, noklikšķiniet uz pogas “Tālāk”. Pircējs tiek novirzīts uz kontaktinformācijas ievades lapu. Aizpildot kontaktinformāciju, esiet uzmanīgi aizpildot ailes, jo šīs informācijas precizitāte un pareizība ir atkarīga no iegādāto preču ātras un bez problēmām piegādes.

3.4 Kontaktinformācijas ievades lapā noklikšķinot uz pogas “Tālāk”, Pircējs tiks novirzīts uz transporta veida izvēles lapu.

3.5 Pircēja Pirkumu grozam pievienoto Preču cenai tiek pievienota transporta maksa, kas automātiski tiek pievienota cenai, kas Pircējam jāmaksā par Preci

3.6 Preču pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (līguma stāšanos spēkā) no brīža, kad saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu maksājamā summa ir saņemta OÜ Noto norēķinu kontā.

4. Samaksa par pirkuma līgumu

4.1 E-veikalā noteiktās summas samaksu var veikt izmantojot bankas saiti sekojošās bankās: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop un Pocopay.

4.2 Ar kredītkarti.

4.3 Maksājumu starpniecību veic Maksekeskus AS. Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala drošā vidē – norēķinoties ar bankas saiti attiecīgās bankas drošajā vidē un norēķinoties ar kredītkarti Maksekeskus AS drošajā vidē. Pārdevējam nav piekļuves klienta bankas un kredītkartes datiem. Līgums stājas spēkā, kad maksājamā summa ir saņemta Noto OÜ norēķinu kontā

4.4 Ja Pircējs 3 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas nav samaksājis par pasūtījumā norādītajām Precēm, Pārdevējs atceļ pasūtījumu un pirkuma līgums par Preci starp Pircēju un Pārdevēju netiek slēgts.

5. Preces piegāde un nodošana

5.1 Pēc pārdošanas līguma stāšanās spēkā (Klienta rēķina samaksas), Noto OÜ 3-14 dienu laikā komplektē pasūtījumu un izsniedz Preces, kas ir pārdošanas darījuma priekšmets, Pircēja transporta uzņēmumam piegādei uz norādīto galamērķi.

5.2 Preces piegādātā kurjerkompānija preces kartītē un pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā piegādes termiņā.

5.3 Ja Pircēja pasūtītās Preces nav noliktavā un ir jāpasūta pie speciāla piegādātāja un ir acīmredzams, ka Preču savlaicīga piegāde nav iespējama, Pircējs par to tiek informēts pa kontakttālruni vai e-pastu 2 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, kā arī tiek paziņots Pircēja pasūtīto Preču piegādes termiņš.

5.4 Gadījumā, ja Pircējs Preču piegādes ilgāka termiņa dēļ zaudē interesi par Preces iegādi, Pircējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu (sīkāk skatīt p.6.1 un 6.3.) un Pircēja samaksātā summa (ieskaitot transporta izdevumus) tiks atmaksāta. Pircēja samaksātā summa tiks atmaksāta ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas.

5.5 Ja Pircēja pasūtītās Preces ir nodotas kurjerkompānijai, tad kurjerkompānija iepriekš sazinās ar Pircēju, lai precizētu Preces piegādes laiku.

5.6 Kurjerkompānija piegādā Preces uz adresi, kuru Pircējs ir norādījis veicot pasūtījumu. Vēlāk mainīt galamērķi nav iespējams.

5.7 Veicot pasūtījumu, Pircējs seko kontaktinformācijas pareizībai, lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem Preces saņemšanas brīdī. Pārdevējs un kurjeru kompānija neuzņemas atbildību par Preču piegādes aizkavēšanos un pārpratumiem, ja kavēšanās vai pārpratums radies Pircēja sniegtās informācijas neprecizitātes vai nekorektuma dēļ.

5.8 Preces Pircējam kopā ar preču pavadzīmi nodod kurjers. Pirms preču pavadzīmes parakstīšanas ļoti iesakām Pircējam pārbaudīt preču iepakojumu un ārēju bojājumu gadījumā izdarīt attiecīgu atzīmi kurjera pavadzīmē. Par preci ar bojātu iepakojumu lūgums informēt Pircēju pa e-pastu epood@noto.ee. Par bojātu iepakojumu nekavējoties ir jāuzņem fotogrāfijas un bojātais iepakojums jāsaglabā līdz pretenzijas atrisināšanai.

5.9 Pircējs, saņemot Preci un ņemot to lietošanā, rūpējas, lai Preču iepakojums tiktu atvērts iespējami uzmanīgi, to nesabojājot, un saglabātu Preces iepakojumu, kā arī uz Preces uzlīmētās rūpnīcas uzlīmes un partijas numurus, lai izslēgtu ar līguma atsaukšanu saistītos riskus, saskaņā ar 6.punktā noteiktajiem Nosacījumiem.

5.10 Iepirkumu grozā norādītās transporta cenas ir spēkā Igaunijas Republikas teritorijā. Ja Pircēja iegādāto Preču galamērķis atrodas ārpus Igaunijas Republikas, Pārdevējs precizē Preču piegādes termiņu līdz galamērķim ar Pircēju atsevišķi katrai Precei. Precīzi preču piegādes nosacījumi ārpus Igaunijas Republikas ir atkarīgi no starptautiskā transporta uzņēmuma nosacījumiem un prakses.

6. Atteikuma tiesības un preces atgriešana.

6.1 Pircējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu 24 stundu laikā pēc Preces apmaksas, bet pirms Preces piegādes, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi epood@noto.ee kopā ar pasūtījuma numuru un konta numuru.

6.2 Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, atkāpties no pirkuma Līguma, atgriežot saņemtās Preces. Preces saņemšanu apliecina Pircēja paraksts Preces pavadzīmē, kā arī Preces saņemšanas datums. Lai atkāptos no pirkuma līguma, Pircējs noteiktajā termiņā iesniedz Pārdevējam rakstiskā formā atteikuma pieteikumu, kurā Pircējs norāda, vai vēlas no Pārdevēja atgūt Preces cenu un piegādes izmaksas vai iegādāto Preci apmainīt pret kādu citu Pārdevēja piedāvāto Preci. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs var izmantot atteikuma veidlapas paraugu (atrodama lapas beigās) saskaņā ar Noteikumu 14 dienu atteikuma tiesībām.

Uzskatāms, ka Pircējs ir izpildījis pienākumu laikus, ja viņš 14 dienu laikā , no atteikuma pieteikuma iesniegšanas dienas ir atgriezis /preci, kas ir līguma priekšmets.

6.3 Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Noteikumu 6.2. un uz tā pamata atkāpties no pirkuma līguma, ja pirkuma līguma objekts ir Prece:

6.3.1 Prece ir nepārprotami personalizēta (Pielāgota pircēja personīgajām vajadzībam);

6.3.2 Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

6.3.3 Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kurā ir flīžu un šuvju maisījumi un citi tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

6.4 Atgriežamajai Precei jābūt pilnā komplektā (jābūt visiem piederumiem, kas bija iepakojumā). Ja Prece iegādāta akcijas laikā kopā ar kādu citu pielikto Preci, tad ir jāatgriež viss komplekts (visas Preces). Precei jābūt tieši tādā stāvoklī, kādā tā bija apskatot preci veikalā.

6.5. Transporta izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu, ir jāsedz Pircējam atbilstoši izvēlētajam atgriešanas veidam. Ja pircējs var preci atdot, izmantojot to pašu durvju kodu, pārdevējs ir tiesīgs atmaksāšanas izmaksas kompensēt no atmaksājamās summas.

6.6 Ja pēc preces atgriešanas Pārdevēja veiktās Preces stāvokļa pārbaudes rezultātā ir noskaidrojies, ka atgriežamā Prece ir bojāta, Pircējam ir pienākums atlīdzināt preces vērtības samazinājumu. Pārdevējam ir tiesības iesniegt attiecīgu pieprasījumu ne vēlākais 14 dienu laikā no Preces atgriešanas dienas. Pārdevējam ir tiesības ieskaitīt pircēja apmaksāto Preces vērtības samazinājumu  ar Pircējam samaksāto summu par Preci un atdot to Pircējam.

6.6.1 Pircējam ir pienākums kompensēt Preces vērtību gadījumā ja Pircējs Preci ir apstrādājis, sabojājis, apgrūtinājis ar trešo personu tiesībam u.c.gadījumos.

6.6.2. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt paziņojumā norādītajam vērtības samazinājumam, Pircējam ir tiesības preces vērtības samazinājuma noteikšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu. Ar ekspertīzi saistītās izmaksas tiek sadalītas uz pusēm starp Pircēju un Pārdevēju, izņemot gadījumu, ja vienas puses viedoklis ir nepamatots. Šādā gadījumā ekspertīzes izmaksas sedz puse, kuras nostāja bija acīmredzami nepamatota.

 7. Pretenziju iesniegšanas kārtība un Pārdevēja atbildība Preču neatbilstības gadījumā.

7.1 Tiesības iesniegt pretenzijas

7.1.1 Pārdevējs ir atbildīgs par Preces neatbilstību līguma noteikumiem un defektiem, kas parādās 2 gadu laikā no Preces piegādes Pircējam. Pirmo sešu mēnešu laikā no Preces piegādes Pircējam, tiek pieņemts, ka defekts jau pastāvēja piegādes brīdī. Pārdevēja pienākums ir atspēkot attiecīgo pieņēmumu. Ja pretenzija iesniegta pirmo sešu mēnešu laikā no Preces piegādes Pircējam, ar Preces remontu vai nomaiņu saistītās izmaksas, īpaši transporta, pasta, darba, ceļa un materiālu izmaksas, vienmēr sedz Pārdevējs (§ 222 (4)). Nākamo 1,5 gadu laikā attiecīgās izmaksas Pārdevējs segs tikai gadījumā, ja prasība bija pamatota.

7.1.2 Atklājot Precei defektus, Pircējs nekavējoties pārtrauc preces lietošanu.

7.1.3 Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Pārdevējam par preces defektu. Pretenzija jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Preces defekta atklāšanas. Preces neatbilstības vai defektu gadījumā lūdzam sūdzību sūtīt uz e-pasta adresi: epood@noto.ee, norādot Pircēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, pasūtījuma numuru un precīzu neatbilstības vai defekta aprakstu. Pretenzijas risināšanai Pircējam jāsaglabā pirkuma dokumenti (rēķins, līgums u.c.), kas apliecina Preču iegādi. Pārdevējs nevar atrisināt problēmu bez pārdošanu apliecinoša dokumenta.

7.1.4 Visas pretenzijas tiks izskatītas un ar Pircēju sazināsies pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.

7.1.5 Pārdevējs neatbild par Preču defektiem, kas radušies nepareizas Preces lietošanas, apkopes vai bojājumu dēļ

7.1.6 Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja pirkuma cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu un preces atmaksu, ja Pārdevējam nav iespējams Preci aizstāt; Preces nomaiņa neizdodas; Pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis Preces defektu un tā rezultātā radījis nepamatotas neērtības Pircējam.

7.1.7 Gadījumā, kad pārdevējs saprātīgā termiņā nevar novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem, neradot neērtības patērētājam, patērētājam ir tiesības pieprasīt, lai pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

7.1.8  Līguma atcelšanas gadījumā, Pircējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas tiks atgriezta saņemtā prece.

7.2 Atbildība Preces un defektu gadījumā

7.2.1 Pārdevējs ir atbildīgs par jebkādu neatbilstību vai defektiem, kas radušies klientam (privātpersonai, uzņēmumam) pārdotajās precēs piegādes brīdī vai  izpaužas laikposmā līdz diviem gadiem no preces piegādes klientam.

7.2.2 Pārdevējs nav atbildīgs par Preces defektiem, kas radušies Preces nepareizas lietošanas, apkopes vai remonta rezultātā.

7.2.3 Papildus pretenzijas iesniegšanas tiesībām, Pircējam ir arī citas no likuma izrietošas ​​tiesības. Līguma nosacījumu neievērošanas gadījumā, Pircējs var atsaukties uz likumā paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, pieprasīt no Pārdevēja saistību izpildi, cenu samazinājumu, zaudējumu atlīdzību vai atcelt līgumu.

7.2.5 Līguma atcelšanas gadījumā, Pircējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas tiks atgriezta saņemtā prece.

8. Nosacījumu izmaiņas, strīdu izšķiršana

8.1 Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt Noteikumus Interneta vietnē vienpusēji un bez iepriekšējas brīdināšanas. Izmaiņas stāsies spēkā ar brīdi, kad tās tiks publicētas interneta vietnē www.notopro.ee. Ja Pircējs pasūtījumu veicis pirms Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās, tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju pasūtījuma veikšanas brīdī regulē spēkā esošie Noteikumi, ja vien likumā vai Noteikumos nav noteikts citādi.

8.2 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma daļēji vai pilnībā mainīt Noteikumus. Izmaiņas stāsies spēkā ar brīdi, kad tās tiks publicētas interneta vietnē www.notopro.ee. Ja Pircējs pasūtījumu veica pirms Noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi, ja likumā vai Noteikumos nav noteikts citādi.

8.3 Ja Pircējam ir pretenzijas saistībā ar Interneta veikalu, tās jānosūta uz e-pasta adresi: epood@noto.ee.

8.4 Ja Pārdevējs ir atteicies risināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai intereses, Pircējs var vērsties Patērētāju strīdu komisijā ar Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldes starpniecību tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr vai tiesā. Ar procedūras noteikumiem var iepazīties šeit. Komisija Pircējam ir bez maksas un darījuma vērtībai jābūt virs 30 eiro. Pircējs var iesniegt sūdzību pats vai ar pārstāvja starpniecību. Ar Patērētāju strīdu komisijas datiem var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Patērētāju strīdu komisija ir kompetenta izšķirt strīdus, kas izriet no starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā līguma. Lai risinātu problēmas, kas rodas Eiropas Savienības dalībvalstīs, sazinieties ar Eiropas Savienības Patērētāju konsultāciju centru. Vēršoties tiesā Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies par Pārdevēja atrašanās vietas tiesu kā saskaņoto jurisdikciju.

8.5. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību par tiešsaistē iegādātām precēm vai pakalpojumiem, izmantojot Eiropas Savienības izveidoto vietni, un atrast neatkarīgu trešo personu strīda risināšanai (“Strīdu izšķiršanas iestāde”).

9. Personas datu apstrāde

9.1. Ievadot un apstiprinot datus interneta veikalā, Pircējs dod tiesības vākt un apstrādāt Pircēja personas datus (vārds, kontakttālrunis, paku piegādes un/vai mājas adrese, e-pasta adrese) un pārsūtīt personas datus loģistikas partnerim preces piegādei. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams uzņēmumiem – Itella SmartPOST OÜ, ViaExpress OÜ preces piegādei vai citiem partneriem.

9.2. Interneta veikalam Noto ir tiesības izmantot Pircēja dzīvesvietas vai atrašanās vietas adresi reklāmas un citas informācijas nosūtīšanai Pircējam.

9.3. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu personas datu ievākšanu un izmantošanu, ja vien tas nav nepieciešams no līguma izrietošas ​​pretenzijas piedziņai vai preču piegādei.

9.4. Elektronisko personas datu izmantošana tiešajam pastam notiek tikai tad, ja Pircējs ir devis savu piekrišanu vietnē.

9.5. Datu saziņa starp Klientu un bankām un karšu maksājumu centru ir šifrēta, kas nodrošina Klienta personas datu un bankas rekvizītu drošību.

10. 14 dienu atteikuma tiesības

10.1. Pircējam, kas ir fiziska persona, ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas (atbilstoši Lietošanas noteikumu 6.punktam). Preču saņemšanu apliecina Pircēja paraksts uz Preču pavadzīmes kopā ar Preces saņemšanas datumu.

10.2. Pircējs nav tiesīgs atgriezt Preci, ja prece Pircējam ir izgatavota, ņemot vērā Pircēja personiskās vajadzības vai ņemot vērā Pircēja sniegtos nosacījumus.

10.3. Lai atteiktos, Pircējam uz e-pastu epood@noto.ee jānosūta atteikuma pieteikums, kurā norādīta atgrieztā prece, rēķina numurs un norēķinu konta numurs, uz kuru tiks atgriezta par Preci samaksātā summa.

10.4. Transporta izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu, sedz Pircējs atbilstoši izvēlētajam atgriešanas veidam. Ja Pircējam ir iespēja atgriezt Preci, pamatojoties uz to pašu durvju kodu, ar kuru tika saņemts pasūtījums, līdz ar to atgriešana ir uz Pārdevēja rēķina, un Pārdevējam ir tiesības ieskaitīt atgriešanas izmaksas no atmaksājamās summas.

10.5. Lietojot Itella SmartPost pakomātu vai Itella SmartPost kurjerpa kalpojumu, lūdzam Preci sūtīt uz Tallinas Lasnamäe Centrum (RIMI) Mustakivi tee 13, Tallinas pakomātu. Citos gadījumos Prece ir jāatgriež Noto OÜ noliktavā, Liivalao 11, Terminal 27-29, Tallina.

10.6. Naudu par atgriezto Preci Pārdevējs pārskaita Pircēja norēķinu kontā 14 dienu laikā no atteikuma pieteikuma saņemšanas. Pircēja pienākums ir atgriezto preci piegādāt Pārdevējam 14 dienu laikā no atteikuma pieteikuma nosūtīšanas. Ja noteiktajā termiņā Prece nav nogādāta Pārdevējam, atmaksājamās summas termiņš pagarinās līdz dienai, kad Prece ir piegādāta Pārdevējam. Atgriežamajai precei jābūt pilnīgai (ietver preces iepakojumu un visas preces iepakojumā iekļautās preces) un nelietotai. Ja Prece ir iegādāta akcijas ietvaros, un Precei ir pievienotas citas Preces, Pircējam ir jāatgriež viss komplekts (t.i., visas Preces).

Atkāpšanās pieteikums .doc formātā vai e-pasta informācija:

Saņēmjs:

OÜ Noto

Veerenni 24, 10135 Tallinn

e-pasta aadrese: epood@noto.ee

Vēlos aptiesā no līguma, kura priekšmets ir sekojošas Preces, _________________________________ (Preces nosaukums un artikula numurs, ja tas ir pārdošanas rēķinā)

Atgrieztās Preces pārdošanas rēķina numurs _________

Rēķina datums/Preces saņemšanas datums _________________

Pircēja vārds _________________

Pircēja adrese _________________

Pircēja e-pasta adrese un telefona numurs _________________

Norēķinu konta numurs EE atmaksas veikšanai _________________

Iesnieguma nosūtīšanas datums _________________

Pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds (papīra formatā arī iesniedzeja paraksts) _________________