PAIGALDUSJUHENDID

HOOLDUSJUHENDID

TRANSPORT JA KÄSITLEMINE

PLAATIDE PAIGALDUS

PLAATIDE LÕIKAMINE JA AUKUDE FREESIMINE

Manuaalne

Kuiv- ja märglõikamine aukude freesimine